Sök
18 okt 2021

24 nyanlända till Nynäshamn nästa år

Nu är fördeldelningstalen av nyanlända personer klara för nästa år. Av totalt 1 795 nyanlända personer som anvisats till Stockholms län kommer 24 personer till Nynäshamn. Här får du veta mer om kommunens uppdrag.

När nyanlända personer kommer till Nynäshamn hjälper kommunen till med ett så kallat etableringskontrakt. Det är i praktiken ett andrahandskontrakt som de nyanlända måste lämna när den tvååriga etableringstiden är slut. Då behöver de nyanlända på egen hand söka efter en ny bostad. För de som av olika anledningar inte lyckats kan kommunen bevilja ett korttidskontrakt om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att det finns barn i familjen.

- Det kan komma personer eller hela familjer direkt från ett flyktingläger. Då kan de sociala behoven vara extra stora vilket kan göra att etableringsprocessen blir lång och svår att ta till sig. Det är ett roligt arbete där vi hjälper individer och familjer att bli självförsörjande och att sköta om en bostad, säger Ellinor Broman, gruppchef.

Kommunens uppdrag är även att stötta de nyanlända till egen försörjning och att komma igång att söka bostad. Kommunen kan även hjälpa till i kontakterna med myndigheter och sjukvård, hjälpa till att fylla i blanketter eller vara ett socialt stöd. Nynäshamns kommun har också ett språkcafé där nyanlända personer kan lära känna varandras kulturer, träna på svenska språket och att skapa nya kontakter.

Kommunens uppdrag utgår från bosättningslagen

Anvisningen till kommunerna är med stöd av bosättningslagen, som innebär att kommuner ska ta emot och ordna bostad till dem som anvisas. Hänsyn ska tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det övriga mottagandet av nyanlända samt asylsökande, vilket bland annat omfattar personer som ordnar bostad på egen hand samt anhöriga.

Svenska för invandare (SFI) – när etableringstiden är slut

Efter beviljat uppehållstillstånd kan de nyanlända personerna anmäla sig till Svenska för invandrare, SFI. Utbildningen är en kvalificerad språkutbildning som ska ge vuxna personer med annat modersmål kunskaper i svenska språket.

Antal anvisade till Nynäshamn per år

2022: 24 personer
2021: 27 personer
2020: 33 personer
2019: 47 personer

Saknar du något på denna sida?