Sök
19 okt 2021
Kvinna vid projicerad bild.

Tina Persson ses här introducera projektet för pedagogerna som ska resa till Reggio Emilia i maj.

EU-stöd ett lyft för kommunens förskolor

Nynäshamns kommunala förskoleverksamhet har ansökt och blivit beviljat deltagande i EU-projektet Erasmus+.

– Inom förskolorna i Nynäshamn har vi valt att skapa tre olika projekt som löper på ett år vardera, säger Tina Persson som är kommunens skolchef för förskolan.

Via Erasmus+ får förskolorna full finansiering för att genomföra utbyten och samarbeten med förskolor i andra delar av Europa.

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling för personal genom studiebesök på förskolor och deltagande i konferenser.

Syftet för att få finansiering för dessa aktiviteter är att det ska bidra till förskolans kvalitetsarbete.

Till Italien

Varje projektomgång innebär en fördjupning för 45 pedagoger per år. Dessa projekt kommer innefatta att man deltar i en konferens i Reggio Emilia i Italien under en veckas tid i maj.

Under den konferensen får pedagogerna vara med om olika föreläsningar, studiebesök och workshops.

– Jag har själv varit deltagare i denna konferens vid flera tillfällen och vet att den är väldigt inspirerande och utvecklande. I mina tidigare sammanhang har jag sett att för de pedagoger som varit med på resorna har det sedan gjort skillnad i arbetet med barnen, säger Tina Persson.

Kunskap och inspiration

Hon förklarar att pedagogerna får med sig mycket ny kunskap och inspiration.

– Jag är stolt över att vi lyckas få ta del av detta projekt som möjliggör att Nynäshamns förskolor för första gången kan göra en så stor satsning som detta innebär. Vi är övertygade om att det kommer generera jättemycket till förskolornas innehåll och undervisning som kommer barnen till gagn.

Tina Persson avslutar:

– Självklart tar vi ansvar för miljön, så resan kommer delvis att ske med tåg.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?