Sök

Profilverksamhet föreslås tas över av kultur och fritid

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att på sikt upphöra med profilutbildningar i idrott inom grundskolan. I stället uppmanas kultur- och fritidsnämnden att satsa på olika aktiviteter för unga i anslutning till skoldagen.

– Vi ser det som en fortsatt och förhoppningsvis utökad satsning som kultur- och fritidsavdelningen kan vara med och bidra till, säger Lina Axelsson Kihlblom som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen där kultur och fritid ingår.

Då kultur och fritid har egen nämnd krävs ett beslut där innan verksamheten kan starta.

– Från 2023 skulle kultur och fritid kunna jobba med detta. I en sådan här stor och naturskön kommun finns det förstås massor av möjligheter till bra profilerade fritidsaktiviteter i nära anslutning till skoldagen, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Fotbollsprofilen förlängd över 2022/2023

Då detta inte är aktuellt omgående tog barn- och utbildningsnämnden också ett beslut om att den nuvarande fotbollsprofilen ska fortgå ytterligare ett läsår, över 2022/2023.

Detta som ett sista år på det avtal där parterna haft möjlighet till förlängning ett år i taget tre gånger.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?