Sök
17 nov 2021

Förvaltningschefen kommenterar sista rankningen av skolkommuner

För sista gången har Lärarförbundet presenterat sin rankning för Bästa skolkommun och precis som förra året är Övertorneå i topp. Nynäshamn hamnar på 287:e plats, att jämföra med 273:e plats förra året.

– Vi gratulerar förstås Övertorneå till att för andra året i rad toppa rankningen. Samtidigt kanske detta liksom att vi åter hamnar långt ner i rankingen sätter fingret lite på varför den här ganska kontroversiella rankingen inte längre ska göras, säger Lina Axelsson Kihlblom som är chef för både barn- och utbildningsförvaltningen och nya näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen som bland annat gymnasiet och Campus Nynäshamn numera hör till.

Hon syftar på att Lärarförbundet kommit fram till att förutsättningarna skiljer sig så pass mycket åt mellan kommunerna att rankningen inte längre är meningsfull att göra, främst visat i att samma kommuner återkommer i den lägre delen av rankningen.

Från Lärarförbundets sida är önskemålet att staten tar över ansvaret för skolan och säkerställer en likvärdig skola i hela landet.

Svårpåverkade faktorer

Lina Axelsson Kihlblom vill inte kommentera det förslaget, men konstaterar att det finns parametrar i rankningen som är svåra för Nynäshamn som skolkommun att göra något åt.

– Vi ska inte bara skylla ifrån oss, det finns naturligtvis en hel del vi kan och ska förbättra. Men exempelvis har vi svårt att påverka den cirka tio procent lägre graden examen för den majoritet av elever från den här kommunen som har sina gymnasiestudier i skolor utanför kommungränsen. Och definitionen av vad som är utbildade lärare håller vi inte med om, vi vet att vi har nått 80 procent men Lärarförbundet gör en annan tolkning.

Lina Axelsson Kihlblom vill lyfta fram att rankningen inte heller premierar kostnadseffektivitet.

– Vi ska komma ihåg att vi har en av Sveriges mest kostnadseffektiva skolor för liknande skolkommuner. Vi siktar åter igen på att ha budget i balans och samtidigt nå ökade skolresultat i både grundskolan och gymnasieskolan.

Höjt meritvärde

Hon konstaterar att samtliga tre högstadieskolor i år hade kring 90 procents gymnasiebehörighet och att meritvärdet för årskurs 9 har ökat.

– Gällande meritvärdet hamnade vi ju nu på 59:e plats i rankningen, nästan lika bra som gällande lärarlöner – där vi ligger 46:a.

Lina Axelsson Kihlblom avslutar:

– Vi ser alltså också att de gymnasielever som väljer andra gymnasieskolor i andra kommuner klarar sig sämre än de som börjar på Nynäshamns gymnasium. Den positiva utvecklingen på kommunens gymnasieskola vill vi se fortsätta.

Länk till Lärarförbundets rankning Årets skolkommun 2021.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?