Sök
19 nov 2021

Nya rekommendationer för testning

Från och med den 22 november 2021 ska alla som är sex år eller äldre och har luftvägssymtom testa sig för covid-19. Detta gäller även personer som är fullvaccinerade och de som endast har milda symtom. Ett test beställs via Vårdguiden 1177.se.

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för testning av covid-19. Från och med den 22 november 2021 är rekommendationen att alla, både vaccinerade och ovaccinerade, ska testa sig om de har symtom på en luftvägsinfektion så som: halsont, snuva, hosta, feber och sjukdomskänsla i kroppen. Rekommendationen om testning för covid-19 gäller alla som är sex år eller äldre. Testkiten beställs på Vårdguiden 1177:s hemsida. Under tiden som du väntar på ditt testsvar ska du bete dig som om du har covid-19, det vill säga att stanna hemma och i största möjliga mån undvika kontakt med andra människor.

Alla familjemedlemmar testas

Nytt är också att om en familjemedlem testar positivt för covid-19 ska alla i familjen stanna hemma och testa sig. Det gäller oavsett om de övriga familjemedlemmarna är vaccinerade eller har symtom. Den enskilt viktigaste åtgärden för att bromsa smittspridningen av covid-19 liksom andra luftvägsinfektioner som sprids i samhället just nu är att alla som har symtom stannar hemma från arbete, skola och andra aktiviteter tills att man varit feberfri i ett dygn och känner sig frisk. Det gäller alla och även om man har fått ett negativt provsvar på covid-19.

Smittspridning befaras öka

Bakgrunden till de nya rekommendationerna är en ökande smittspridning av covid-19 i andra europeiska länder. Folkhälsomyndigheten befarar även att smittspridningen kommer öka i Sverige de kommande veckorna.

Läs Folkhälsomyndighetens information om nya rekommendationer

Läs kommunens samlade information om covid-19

Saknar du något på denna sida?