Sök

Nu drar vi igång Mark- och fastighetsägarnätverket

Fler företag önskar utveckla eller etablera sig i Nynäshamns kommun. Därför startas nu ett nätverk med syfte att slussa förfrågningar till och mellan ägare av mark eller lokaler.

Nätverket vänder sig till dig som är ägare av större markytor eller kommersiella lokaler i Nynäshamns kommun. När en förfrågan eller intresseanmälan från ett företag kommer in till någon av parterna, hoppas vi att vi lättare kan tillmötesgå denna genom att skicka ut den i nätverket.

Det viktigaste är att företagen utvecklar eller nyetablerar inom Nynäshamns kommuns geografiska gränser, inte att det sker på just en enskild ägares mark eller i fastighet.

Ett givande nätverk – utan förbindelser

Utöver syftet att slussa vidare etableringsförfrågningar ser vi också att nätverket kan bli ett kontaktskapande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Inga förbindelser är förknippade med att delta, och det är helt kostnadsfritt.

Vi som står bakom initiativet till nätverket är Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda och Nynäshamns Stadskärneförening.

Saknar du något på denna sida?