Sök
24 nov 2021

Förändring i indelning av rektorsområden

Från och med kommande årsskifte sker en förändring av indelningen i rektorsområden avseende skolorna i Ösmo respektive Viaskolan. Det fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om under onsdagen.

I likhet med hur Gröndalsskolan redan är organiserad kommer nu även Viaskolan att bli en resultatenhet och ett rektorsområde för årskurserna F-9.

På liknande sätt blir Vanstaskolan F-6 och 7-9 samt Tallbackaskolan F-3 en gemensam resultatenhet benämnd Ösmo rektorsområde F-9.

Omfördelning av budget för de nya rektorsområdena sker också i samband med årsskiftet 2021/2022.

– Vi gör det här för att kunna följa elevers utveckling genom hela grundskoletiden i en och samma skola, vilket är viktigt för tryggheten och skolresultaten. Det är väldigt få kommuner som har mer än en rektor och därmed olika skolor i samma byggnad. Vi från förvaltningen har varit ute och träffat personal och det är en ganska stor enighet kring att detta kommer att bli bra, även om vi vet att alla förändringar skapar oro, säger Lina Axelsson Kihlbom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?