Sök
24 nov 2021

Inriktningsbeslut fattat om att satsa på ny skola i Sorunda

Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit ställning till den förstudie om framtida skolplatser i Sorunda som har beställts från kommunstyrelseförvaltningen. Beslutet blev att man förespråkar att det ska byggas en ny sammanhållen skola i Sunnerby, tänkt att ersätta nuvarande Kyrkskolan och Sunnerbyskolan.

Nämnden begär nu att kommunstyrelsen utreder inriktningen att bygga denna nya F-6-skola i Sunnerby.

– Det känns bra att det finns ett brett politiskt stöd att satsa på en ny skola i stället för att fortsätta att lappa och laga de två nuvarande skolorna i Sorunda. Samtidigt är det här ett tidigt skede, nu blir det kommunstyrelsen som får utreda om detta är möjligt att genomföra, säger Lina Axelsson Kihlblom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Enda alternativet som går vidare

I förstudien finns ytterligare fyra alternativ för framtida skolstruktur. Samtliga dessa bygger på att hela eller delar av en eller båda de nuvarande skolorna skulle fortsätta att användas.

Men i det här skedet beslutade alltså nämndpolitikerna att bara skicka förslaget om bygge av ny skola vidare till kommunstyrelsen.

"Lång process"

– Om det nu kan bli så är det ändå en lång process kvar innan vi förhoppningsvis kan få en ny skola på plats. Det är liksom många pusselbitar som ska passa in fram till dess, exempelvis arkitekters arbete, facklig delaktighet, upphandling och fler politiska delbeslut, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?