Fyra personer står med varsin spade med jord.

Foto: Erik Djurklou

Första spadtaget för Källberga

Under måndagen togs det första spadtaget för det nya området Källberga som fullt utbyggt planeras inrymma cirka 700 bostäder, skola, förskola, samhällsservice, butiker och andra verksamheter.

Källberga är beläget öster om väg 73, mellan Ösmo och Lidatorp. I den första utbyggnadsetappen planeras flerbostadshus, radhus, villor och en kombinerad skola och förskola med tillhörande idrottshall. Det ska också anläggas en övergripande infrastruktur i form av gator, parker, torg och vatten och avlopp.

Under måndagen togs alltså det första spadtaget i projektet av kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad tillsammans med Marcus Wallenberg och Fanny Sachs som representerade markägaren Källberga Mark AB.

– Det är väldigt roligt att Källbergaprojektet nu har kommit så här långt. Det här är början på att bygga ihop Nynäshamn och Ösmo, något som det har talats om ända sedan 60-talet. Extra roligt är att det blir en på alla sätt hållbar byggnation med bland annat en skola för 450 elever, säger Harry Bouveng, kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun.

Beräknad första inflyttning under 2023

Bygget av bostäder och skola beräknas starta i slutet av 2021 med inflyttning 2023. Målet är att skolan ska vara klar för terminsstart i januari 2024. Under 2024 ska också infrastrukturen för den första etappen vara klar.

Om Källberga

Källberga är ett helt nytt bostadsområde som färdigbyggt ska inrymma 700 bostäder, samhällsservice och verksamheter. Området utformas med utgångspunkt i den kuperade och omväxlande naturen där det skapas varierande boendekvarter och mötesplatser och där det öppna landskapsrummet tas tillvara. Källberga ska också utvecklas i enlighet med kommunens miljömål där husen ska byggas med sunda material och låg energianvändning. Blandningen av hustyper och boendeformer ska ge förutsättningar för en social mångfald där människor i alla åldrar och livssituationer. Attraktiva mötesplatser som gynnar sociala aktiviteter ska eftersträvas och målbilden är att Källberga ska leva under dygnets alla timmar.

Saknar du något på denna sida?