Sök

Halverad årlig tillsynsavgift 2021

Vissa branscher har drabbats hårdare under pandemin. Beslut har därför tagits att för dem halvera den årliga tillsynsavgiften 2021.

Beslut om att stödja särskilt utsatta branscher

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsammans med medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tagit fram ett beslut att halvera den årliga tillsynsavgiften för 2021. Beslutet fattas för att stödja de branscher som drabbats särskilt hårt av de restriktioner som funnits under pandemin. Det omfattar tillsynsavgiften för alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn såsom tillfälliga boenden, hygienlokaler och idrottsanläggningar.

Avgiften skickas ut vid årsskiftet

Vanligtvis skickar förbundet ut faktura för tillsynsavgiften under våren. Men med hänsyn till de konsekvenser pandemin haft för många verksamheter beslutade Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att skjuta upp debiteringen av årets tillsynsavgift till slutet av året.

Avgift enligt självkostnadsprincipen

Den årliga avgiften ska täcka Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att förbundets tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. Den del som efterskänks finansieras av förbundets medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Kontakta oss

Har du frågor om detta kontakta Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund.

Om förbundets taxor kan du läsa på www.smohf.se/taxor.

Saknar du något på denna sida?