Sök

Jenny Linné ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Nu är det klart att den nya chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun blir Jenny Linné. Jenny kommer närmast från Tyresö kommun och kommer också att bli ny avdelningschef för avdelningen för planering och hållbarhet på kommunstyrelseförvaltningen. Hon tillträder sin tjänst i början av april.

Jenny Linné har bred erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef för avdelningen strategi och samhällsutveckling på Tyresö kommun. Dessförinnan arbetade hon som avdelningschef för produktionsledning och exploatering, även det på Tyresö kommun.

– Jag är mycket glad över att ha fått den här chansen att arbeta med samhällsbyggnad i Nynäshamns kommun. Det är en kommun med stora möjligheter och jag ser fram emot att få ihop de olika delarna i samhällsbyggnadsprocessen, att vi gör det här tillsammans, säger Jenny Linné.

Jenny poängterar att det första hon behöver göra är att lyssna och lära känna organisationen.

– Det är ett stort uppdrag och för att jag ska kunna få insyn och prioritera vad vi bör utveckla så är samarbetet med medarbetarna nyckeln, fortsätter Jenny Linné.

Ny chef för planering och hållbarhet

Utöver att leda samhällsbyggnadsförvaltningen kommer Jenny också att bli ny avdelningschef för avdelningen för planering och hållbarhet som ligger under kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen kommer på det sättet att vara representerade i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp.

– Jag ser en stor fördel med att vi på ett ännu tydligare sätt får ihop alla verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad och jag är övertygad om att Jenny är rätt person att leda och utveckla det fina samverkansarbete som verksamheterna har påbörjat. Hon har bred erfarenhet av samhällsbyggande i hela kedjan, från översiktsplaner och markanvisningar till hur de strategiska besluten påverkar drift och förvaltning i slutskedet, säger Carolina Petersson, kommundirektör på Nynäshamns kommun.

Flera bra kandidater

Carolina Pettersson är mycket nöjd med rekryteringen som både fack, arbetsutskott och medarbetare står bakom.

– Vi hade den angenäma uppgiften att välja mellan flera bra kandidater, men både från fack, medarbetar- och arbetsgivarhåll var vi enade om att välja Jenny. Hon har visat mycket goda resultat och har både helhetsperspektiv och genomförandefokus. Dessutom har hon lång erfarenhet som chef och, inte minst viktigt, så uppfattar jag att hon lägger stor vikt vid relationsbyggande och en god balans mellan arbete och fritid, säger Carolina Petterson, kommundirektör på Nynäshamns kommun.

Jenny Linné kommer att ersätta Alarik von Hofsten som är tillförordnad chef för avdelningen för planering och hållbarhet och Jan Hellström, tillförordnad chef för samhällsbyggnadsförvaltingen.

Saknar du något på denna sida?