04 jan 2022

Nu kan alla boka påfyllnadsdos för covid-19

Sedan årsskiftet är det möjligt för alla som är 18 år eller äldre och bor i region Stockholm att boka sin tredje dos av vaccinet för covid-19.

Erbjudandet om en påfyllnadsdos av vaccinet för covid-19 erbjuds nu till alla som är 18 år eller äldre och som fick sin andra dos den 15 juni 2021 eller tidigare. För att kunna boka tid för den tredje dosen måste det ha gått minst sex månader. Det innebär att det främst är de personer som i tidig fas fick sina vaccinationer av första och andra dosen som nu kan boka sin påfyllnadsdos. De som bokade sina vaccinationer genom appen Alltid öppet får ett påminnelse-SMS när det är möjligt att boka sin påfyllnadsdos.

På region Stockholms webbplats kan du läsa mer