Sök
11 jan 2022

Uppdaterad information om salmonella i vildsvin

Uppdaterad information 11 januari:

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att salmonella har upptäckts i tre vildsvin i Nynäshamns kommun.

De tre vildsvinen hade påvisats med Salmonella enterica subspecies.

Länsstyrelsen har nu fått svar från SVA (Statens veterinärmedciniska anstalt) som anger att de tre salmonelladrabbade vildsvinen i Nynäshamns kommun inte har den allvarligare formen Salmonella choleraesuis, utan en ”vanligare” salmonella.

Länsstyrelsen vill påminna om att salmonellainfektion hos vildsvin kan ge upphov till klinisk sjukdom och då främst i form av diarré. Majoriteten av vildsvinen visar dock inga symtom utan blir symtomlösa smittbärare och utsöndrar salmonellabakterier i avföringen utan tecken på sjukdom.

Salmonellainfekterade vildsvin skulle kunna fungera som smittkälla till människa, framför allt via kontaminerat kött på grund av dålig slakthygien.

Saknar du något på denna sida?