Sök
12 jan 2022

Nya åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19

Från och med idag, 12 januari, gäller flera nya åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att vuxna uppmanas att dra ned på antalet nära kontakter och skärpta regler för allmänna sammankomster.

De nya åtgärderna som Folkhälsomyndigheten beslutat om införs för att avlasta den ansträngda situationen i sjukvården och för att bromsa smittspridningen. Åtgärderna ska omprövas var fjortonde dag men bedöms i nuläget behöva finnas kvar till i mitten på februari. Målet är att åtgärderna ska avvecklas så snart situationen i sjukvården stabiliserats och fler har hunnit ta sin tredje dos av vaccinet för covid-19. De nya förhållningsreglerna gäller utöver de åtgärder som redan är gällande.

Detta gäller från och med 12 januari 2022

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus
  Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Mässor
  För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Serveringsställen
  Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer
  Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus
  Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten
  För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder

 • Privata sammankomster
  Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus
  Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
 • Inresor
  Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Folkhälsomyndighetens information om de nya åtgärderna

På sidan Samlad information om coronaviruset finns mer information

Saknar du något på denna sida?