Skissbild av ny skolbyggnad

En skissbild som visar hur den nya skolbyggnaden kan komma att se ut. Illustration: Sjötorpshus.

Ny skolbyggnad byggs vid Gröndalsskolan

Inom kort startar bygget av ny och funktionell skolbyggnad för de allra yngsta eleverna på Gröndalsskolan. Skolbyggnaden kommer ha en kapacitet för 240 elever och ett 30-tal personal och planeras att byggas helt i trä. Förhoppningen är att byggnaden kommer vara färdig lagom till höstterminens start 2023.

Fastighetsavdelningen på Nynäshamns kommun har fått i uppdrag att bygga en ny skolbyggnad intill Gröndalsskolan. Den nya byggnaden kommer ersätta den rivna Lilla Gröndal och enligt projekthandlingarna ska den nya skolbyggnaden byggas i trä och kommer vara tillgänglighetsanpassad enligt gällande lagstiftning och krav. Byggnaden kommer också att förses med en solcellsanläggning och ska klara kraven för att uppnå miljöbyggnad Silver, som är en certifiering som innebär att byggnaden överträffar gällande lagkrav och branschstandard ur miljösynpunkt. Upphandlad entreprenör för bygget är Sjötorpshus.

– Det känns fantastiskt att ett första steg för en ny skolbyggnad till våra allra yngsta elever nu är taget. Den nya byggnaden kommer erbjuda en kreativ lärmiljö i flexibla lokaler som jag tror verkligen kommer gynna våra elevers inlärning. Jag ser fram emot att få följa det här projektet på nära håll, säger Marie Johansson, rektor på Gröndalsskolan.

Färdigställs till höstterminen 2023

I november fick representanter från kommunens olika förvaltningar möjlighet att för första gången se ritningarna till den nya skolbyggnaden. Bygglovshandlingarna kommer lämnas in till Nynäshamns kommun inom kort och därefter kan planeringen för byggnadsarbetet starta. Avsikten är att det första spadtaget kommer tas i början av året och om allt går vägen beräknas skolbyggnaden vara klar till terminsstarten 2023. Utöver att skolbyggnaden byggs kommer också en del av skolgården som idag delas med den befintliga Gröndalsskolan ses över. Bland annat kompletteras skolgården med nya lekredskap och det finns även planer för att bygga en multisportarena.

Läs mer om projektet.

Saknar du något på denna sida?