Sök
19 jan 2022

Elever vill öka cyklandet med bättre cykelvägar

Cykelvägarna till skolan behöver bli bättre för att fler ska välja cykeln. Det var budskapet när elever från Svandammsskolan träffade samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Svandammsskolans är en så kallad Grön flagg-skola. Det innebär att de är certifierade av Håll Sverige rent och arbetar aktivit och strukturerat med hållbarhetsfrågor. Under onsdagen träffade eleverna Nadja Wigren, Alma Karlsson, Muslima Davletova och läraren Eva Ahl från skolans Grönflaggrupp samhällsbyggnadsnämndens ordförande Maria Gard Günster för att framföra önskemål om att cykelvägarna till skolan ska bli bättre.

– För att främja cyklandet och därmed minska bilåkande och öka vardagsmotionen behöver cykelvägarna bli bättre, säger Eva Ahl, lärare och grönflaggrepresentant på Svandammsskolan.

Elverna berättar att de har gjort en enkät på skolan där 119 av de 180 svarande eleverna säger att de skulle cykla oftare både till skolan och på fritiden om cykelvägarna var bättre.

Elever från Svandammsskolan tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Maria Gard Günster tillsammans med eleverna Muslima Davletova, Nadja Wigren och Alma Karlsson,

– Linjerna behöver fyllas i och på vissa ställen saknas det cykelvägar helt. Många som till exempel bor på Sandhamn tar bussen eller får skjuts istället för att cykla, fast det är nära till skolan, säger Nadja Wigren och Muslima Davletova.

– När cykelvägen tar slut, till exempel vid Estökorsningen så är det svårt att veta var man ska cykla, fyller Alma Karlsson i.

Grönflagggruppen som består av sex elever har tillsammans gjort en sammanställning med förbättringsförslag och de har också fotograferat platser som behöver förbättras.

- Jag blir otroligt imponerad av elevernas arbete. Att så många svarat på enkäten och att de har gjort en så fin sammanställning. Jag har tagit med mig synpunkterna tillbaka och ska tillsammans med förvaltningen diskutera vad som är möjligt att göra, säger Maria Gard Gunster.

Saknar du något på denna sida?