19 jan 2022

Vid stängning av skola/förskola – detta gäller angående samhällsviktiga jobb

Smittspridningen går fort nu och påverkar i hög grad förskolor och skolor, främst genom att personalsituationen är svår att lösa när många är sjuka eller sitter i hushållskarantän.

Det har lett till att beslut tagits om distansundervisning för årskurs 6 på Sunnerbyskolan onsdag-fredag denna vecka.

– Vi är inställda på att det kan behövas fler liknande åtgärder. Smittskyddsexperter förväntar sig ju att vi når kulmen först de närmaste veckorna, säger Mats Öhlin som är tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Han betonar att när verksamheter måste stänga är kommunen ändå skyldig att erbjuda omsorg för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet ska dock som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Mer information om detta samt länkar till ansökan för de som har samhällsviktiga jobb finns i kommunens coronainformation, under fliken Frågor om förskola och skola.

Vid stängning av verksamhet ska också sådan informationen gå ut till berörda via Vklass.

– Ja, och vi fortsätter som tidigare under pandemin även generellt att informera och hålla kontakten med vårdnadshavare, personal och äldre elever via Vklass, säger Mats Öhlin.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?