Sök
20 jan 2022

Tillfälligt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn

Med anledning av rådande sjukläge och därmed ansträngd personalsituation har det nu åter beslutats om tillfälligt ändrade vistelsetider inom förskola och pedagogisk omsorg. Beslutet gäller barn med föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare.

Det är från måndag 24 januari och fram till och med 25 februari 2022 som antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg begränsas till 15 timmar per vecka för de barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa.

Tisdag-torsdag 9-14

De tider och dagar som dessa barn då är välkomna till sina förskolor/pedagogisk omsorg blir klockan 9-14 tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Under pågående pandemi har barn- och utbildningsnämnden sedan mars 2020 fattat ett antal liknande beslut om tillfälligt ändrade vistelsetider. Denna gången handlar det om ett ordförandebeslut med stöd i nämndens delegationsordning – allt för att under rådande situation klara att bedriva undervisning och omsorg.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?