Sök
21 jan 2022

Kortad karantänstid och nya rekommendationer om testning

Under torsdagen kom flera nya besked från Folkhälsomyndigheten vad gäller hushållskarantän och testning för covid-19.

Spridningen av covid-19 i Sverige och Nynäshamn fortsätter att öka kraftigt. Förra veckan rapporterades 378 nya fall av sjukdomen i kommunen jämfört med 249 veckan innan. För att underlätta för verksamheter där det krävs att personal finns på plats lättade igår Folkhälsomyndigheten på förhållningsreglerna för hushållskarantän när någon i samma hushåll är sjuk i covid-19.

Det som gäller nu är:

 • Tiden hushållskontakter ska stanna hemma när någon i hushållet är sjuk i covid-19 kortas från 7 till 5 dagar räknat från dagen då den smittade fick symtom.
 • Även tiden för hur länge en person som är sjuk i covid-19 ska stanna hemma kortas från 7 till 5 dagar. Men för att en som varit sjuk ska kunna gå ut i samhället igen behöver personen ha varit feberfri i minst två dagar och känna sig återställd.

Vissa grupper är också helt undantagna kravet på att stanna hemma om någon i hushållet har covid-19.

Det gäller dessa grupper:

 • Har vaccinerats med dos 3 av covid-vaccinet (räknat från den dagen då dosen är tagen).
 • Har själva varit sjuka i covid-19 under de senaste tre månaderna.
 • Är en nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet.

Ändrade regler för testning

Folkhälsomyndigheten kom också med nya rekommendationer om testning för covid-19 där vissa grupper ska prioriteras för testning.

Dessa grupper är prioriterade för testning framöver:

 • Vid medicinska behov där läkare bedömer att diagnos är av betydelse för fortsatt behandling.
 • Personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Snabbspår för testning gäller fortsatt.
 • Personer vars arbete kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.
 • Elever i grund- och gymnasieskolan.

Personer som har möjlighet att arbeta hemifrån och de som har haft covid-19 de senaste tre månaderna rekommenderas generellt inte testning i nuläget.

Antigentester

De som inte hör till någon prioriterad grupp men ändå vill testa sig rekommenderas att använda antigentester, även kallat snabbtester, som kan köpas på apotek eller i dagligvaruhandel. Då gäller följande:

 • Om provsvaret skulle vara positivt ska man räkna det som att man har covid-19. Testsvaret behöver inte följas upp med ett PCR-test.
 • Om personen har symtom men där ett antigentest ger ett negativt svar ska personen ändå fortsatt stanna hemma två dagar efter att hen känner sig frisk. Övriga hushållsmedlemmar behöver däremot inte stanna hemma i hushållskarantän.

På kommunens samlingssida finns bland annat information om hur Nynäshamns kommun arbetar med anledning av pandemin.

Saknar du något på denna sida?