Uppdaterad information om säkerhet skickas ut till hushåll

I Nynäshamns kommun finns flera industrier som hanterar kemikalier som kan orsaka stor skada vid exempelvis ett läckage eller en olycka. Kommunen är skyldig att informera invånarna om vilka risker som finns med dessa industrier. Därför skickar kommunen ut en uppdaterad information till hushåll som bor inom ett bedömt riskområde.

I dagarna skickar Nynäshamns kommun ut information till 6971 hushåll i kommunen om riskerna och hur säkerhetsarbetet på de så kallade sevesoanläggningarna ser ut. Utskicket görs tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund, Nynas raffinaderi och Gasum (LNG-terminalen)

– För allmänheten innebär verksamheterna en mycket liten säkerhetsrisk men det är bra att veta vad du som bor i kommunen ska göra om olyckan skulle vara framme, säger Madeleine Lundgren, säkerhetssamordnare på Nynäshamns kommun.

Informationen skickas till hushåll som bor inom ett bedömt riskområde men finns att ta del av digitalt på kommunens hemsida.

Läs mer om kommunens krisberedskap.

Saknar du något på denna sida?