01 apr 2022

Covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom – detta gäller

Från och med idag, 1 april 2022, räknas inte covid-19 längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men sjukdomen är fortsatt anmälningspliktig.

Pandemin är inte över men har gått in i en ny fas vilket innebär att covid-19 inte längre behöver räknas som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom från och med 1 april. Därmed upphör också smittskyddslagarna som införts till följd av pandemin. Även kravet om att kunna uppvisa ett negativt covid-test, vaccinationsintyg eller andra typer av intyg vid inresa till Sverige upphävs. Regeringen tar också bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin.

Covid-19 kommer fortsatt vara en anmälningspliktig sjukdom. Det innebär att om du har konstaterad covid-19 måste det anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det är i första hand sjukvården som ansvarar för att anmäla kända sjukdomsfall.

Dessa råd gäller även efter 1 april

  • Vaccinera dig mot covid-19. Du som ännu är ovaccinerad eller inte tagit dina tre eller fyra vaccindoser bör fullfölja din vaccination så snart som möjligt.
  • Alla, både vaccinerade och ovaccinerade, som får symtom som skulle kunna vara covid-19 ska stanna hemma.
  • Om du arbetar inom hälso- och sjukvård ska du fortsatt även testa dig för covid-19 när du får symtom.
  • För att bryta smittkedjor ska smittspårning göras inom vård och omsorg.

Så påverkas kommunens verksamheter

Sedan majoriteten av restriktionerna upphörde den 9 februari 2022 är de flesta av kommunens verksamheter öppna för allmänheten. Vissa anpassningar på kommunens särskilda boenden och inom den dagliga verksamheten ligger kvar och kommer fortsatt göra det efter den 1 april. Det innebär till exempel att personal inom vård och äldreomsorg ska fortsätta att använda skyddsutrustning vid brukarnära kontakter.