Sök
04 maj 2022

Ny e-tjänst för den som är äldre eller som har en fysisk/psykisk funktionsnedsättning

Kommunen har skapat en ny e-tjänst för den som är äldre eller som har en fysisk/psykisk funktionsnedsättning. I medborgartjänsten kan man söka insatser så som hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd och LSS-insatser. Det blir också enkelt för att följa sitt ärende, ta del av sina beslut och läsa om sina pågående genomförandeplaner.

– E-tjänsten är ett första led för oss att digitalisera våra verksamheter, berättar Mikael Landberg, avdelningschef, beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning.
Vi vill på alla sätt vi kan underlätta för våra medborgare och brukare att följa med i sitt ärende och enklare kunna få information om sitt ärende när det passar dem, inte bara när vi har telefontid.

Medborgartjänsten nås genom kommunens webbplats och den finns tillgänglig dygnet runt. Användaren loggar in i e-tjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Den som vill söka stöd genom att kontakta kommunen över telefon eller skicka in en ansökningsblankett kommer kunna göra det precis som vanligt.

– Vi hoppas att alla ska känna sig mer inkluderade och bättre informerade, avslutar Mikael Landberg.

Saknar du något på denna sida?