Tyck till om kommunal plan för räddningsverksamhet på sevesoverksamheter

Nu kan du vara med och lämna synpunkter på förslag på plan för räddningsinsatser vid verksamheter som hanterar kemikalier. Lämna dina synpunkter senast 22 maj 2022.

Södertörns brandförsvarsförbund har på uppdrag av sina medlemskommuner tagit fram en plan för räddningsverksamhet vid verksamheter som hanterar kemikalier, så kallade Sevesoverksamheter av den högre kravnivån. Planen talar till exempel om hur exempelvis räddningstjänsten larmas vid en allvarlig kemikalieolycka samt hur räddningsinsatserna ska genomföras och samordnas.

Synpunkter till SBFF

Nu kan du som medborgare lämna dina synpunkter på planen. Dina synpunkter ska vara inskickade till Södertörns brandförsvarsförbund senast den 22 maj 2022.

Saknar du något på denna sida?