13 maj 2022

Taxa för laddstolpar

Nu har Kommunfullmäktige besutat att införa en taxa för laddning på kommunens offentliga laddplatser för elbilar. Taxan kommer att vara 3,95 kronor per kilowatt. Kommunen ska nu ta fram en betalningslösning som förväntas vara på plats ïnom kort.

Att underlätta för medborgare och besökare i Nynäshamns kommun att kunna ladda elbilar ligger i linje med kommunens långsiktiga klimatmål där utsläppen av växthusgaser från transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030.

Till en början när ett nytt drivmedel introduceras kan det vara bra att sänka tröskeln för användare och uppmuntra samt underlätta övergången från fossila till fossilfria drivmedel. Kommunen har därför under övergångsperiod haft avgiftsfri laddning för kommunens publika laddstolpar, men nu har alltså fullmäktige beslutat att införa en taxa.

Kommunens laddplatser

  • Segersängs pendlarparkering.
  • Mejerivägen Ösmo.
  • Ösmo Centrum.
  • Pendlarparkering vid Plantshopen.
  • Nynäshamns station.

Kontakt