Byggarbetare på arbetsplats framför solceller.

Under året ska solceller installeras på fem kommunala fastigheter.

Stort solcellsprojekt i Nynäshamn

Från 36 kW installerad effekt med förnybar elproduktion till 380 kW – bara i år. Det är målsättningen med Nynäshamns kommuns solcellsprojekt. Under året ska fem kommunala fastigheter få solceller installerade.

Fastighetsavdelningen på Nynäshamns kommun arbetar ständigt med att effektivisera energiförsörjningen i kommunala fastigheter.

– Det kan handla om allt ifrån att byta ut ljuskällor till att se över våra värmekällor, säger Jajhoob Kalatzadeh, driftingenjör på fastighetsavdelningen.

Nu tar kommunen ett stort kliv framåt vad gäller elförsörjningen av förnybara energikällor. Satsningen är en del av kommunens hållbarhetsprogram, som kommunfullmäktige antog i april, och innebär att solceller på fem kommunala fastigheter installeras – bara i år. De utvalda fastigheterna är:

  • Kommunhuset
  • Gymnasiet
  • Rosengårdens äldreboende
  • Tallåsens äldreboende
  • Nynäshamns brandstation

Stor ökning

Förberedande takarbeten på de utvalda fastigheterna har redan påbörjats och förhoppningen är att solcellerna ska vara driftsatta innan året är slut. Den totala installerade effekten är 380 kilowattimmar per år. Fram tills i år har den installerade effekten för Nynäshamns kommuns verksamhetslokaler endast varit 36 kW.

– Så det blir en stor skillnad, säger Jajhoob Kalatzadeh.

Ökar fram till 2026

Fram till 2026 är målsättningen att den installerade effekten av förnybar elproduktion ska öka till minst 600 kW i takt med att fler kommunala fastigheter ska få solceller installerat under de kommande åren.

– Med 1 900 soltimmar per år har vi bra förutsättningar för att kunna dra nytta av solen som energikälla i Nynäshamns kommun, säger Jajhoob Kalatzadeh.

Innan kommunen beslutat vilka fastigheter som ska få solceller installerat har en noga analys av var solenergin gör som bäst nytta gjorts.

– Vi har till exempel utgått från verksamheterna som nyttjar fastigheterna. En förskola som är stängd på sommaren när vi har som mest solljus att dra nytta av är till exempel inte lika prioriterad jämfört med fastigheter som har verksamheter igång dygnet runt hela året, förklarar Jajhoob Kalatzadeh.

Mer måste göras

I kommunens hållbarhetsprogram står det att Nynäshamns kommun ska ha uppnått ett netto noll-utsläpp av koldioxid fram till 2045.

– Självklart är det så att vi behöver göra mer än att installera solceller på våra fastigheter. Det här är något vi behöver jobba mycket mer med de kommande åren. Men den här satsningen är ändå ett stort och viktigt steg på vägen, säger Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg.

Saknar du något på denna sida?