13 jun 2022

Fördelning av skyddssökande ukrainare klar

Nynäshamns kommun ska ta emot 37 skyddsökande personer från Ukraina. Det står klart efter en dialog med Länsstyrelsen och Migrationsverket.
– Vår bedömning är att vi har kapacitet att ta emot de här personerna på ett bra sätt, säger Christian Wigren, kanslichef.

Även om betydligt färre ukrainare söker skydd i Sverige just nu finns fortfarande ett behov att hjälpa de som redan befinner sig här. För att få till en jämnare fördelning av skyddssökande över landet har Migrationsverket därför föreslagit att Nynäshamns kommun ska ta emot 37 personer som söker skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Till sitt stöd för fördelningen har Migrationsverket en ny lag som träder ikraft den 1 juli i år. Lagen innebär att ansvaret för att bland annat erbjuda boende förflyttas från Migrationsverket till kommunerna.

– Det här innebär att vi ska ordna med boendeplatser för de här personerna och i de fall då det är aktuellt att ordna med plats i skola eller förskola står vi även för detta. Migrationsverket ersätter oss för kostnader kopplat till mottagandet från dag ett, säger Christian Wigren.

Från det att kommunen blir anvisad om att ta emot en person har kommunen 28 dagar på sig att iordningställa boendet. Ukrainska medborgare som redan bor i Nynäshamns kommun och vill ha hjälp att ordna med boende hänvisas i detta läge till att kontakta Migrationsverket som i sin tur tar en kontakt med kommunen.

– Boendefrågan blir en fråga för kommunen att lösa. Men vi bedömer att vi har bra förutsättningar för att ta hand om de här personerna på ett bra sätt. I nuläget ser vi inte att vi behöver öppna upp något särskilt boende utan kan ta hand om de här personerna på annat sätt, säger Christian Wigren.

Om massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet aktiverades av EU:s medlemsstater kort efter Rysslands invasion i Ukraina och ger skyddsbehövande från Ukraina rätt att stanna i upp till ett år inom EU:s gränser.

Under våren har Migrationsverket presenterat ett förslag av en fördelningsmodell över hur många skyddsökande enligt massflyktsdirektivet som varje kommun ska ta emot. Syftet med modellen är att få till en jämnare fördelning av skyddsökande över hela landet.

Läs mer om modellen och massflyktsdirektivet på Migrationsverkets hemsida.

Saknar du något på denna sida?