16 jun 2022

Ökad behörighet till gymnasiet

Gymnasiebehörigheten ökar glädjande nog för niondeklassarna i Nynäshamns kommun, utifrån den preliminära statistik som nu överlämnas till Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Då är ändå inte lovskolan inräknad. Den pågår en vecka till och brukar leda till att siffrorna höjs lite till, säger Annika Setterquist som är skolchef för grundskolan och grundsärskolan.

För närvarande är gymnasiebehörigheten uppe på 86,2 procent, att jämföra med 85,5 i motsvarande läge förra året och 83 procent för läsåret 2019/2020.

Ödmjuk hållning

Blickar man bakåt tio år i tiden går det att utläsa att gymnasiebehörigheten i Nynäshamns kommun har varierat från 82 procent som lägst (läsåret 2016/2017) upp till 88,3 som högst (2012/2013). Detta återigen avseende de siffror som rapporteras till SCB i midsommartid, de slutliga siffrorna som ofta är lite högre kommer alltså senare än så.

– Självklart är det roligt att vi nu höjer behörigheten men vi är samtidigt ödmjuka i att det viktiga är att fortsätta ett målinriktat arbete med att varje elev ska lyckas.

Klarat pandemin

Annika Setterquist poängterar att det är svårt att jämföra årskullar, liksom att det förstås är en faktor att coronapandemin på olika sätt har påverkat undervisningen de tre senaste läsåren.

– Både elever och personal har gjort det väldigt bra tillsammans som klarat av undervisningen under de här speciella förutsättningarna, som samtidigt varit väldigt utvecklande på flera sätt – inte minst när det gäller den digitala utbildningen.

Skola för skola når Gröndalsskolan upp till hela 90,7 procents behörighetsgrad (87,6 i fjol), medan Vanstaskolan med 85,7 och Viaskolan med 78,2 är på nivåer strax under fjolårets resultat.

– Vi gläds åt höjningen totalt sett och önskar nu all vår personal och alla elever en riktigt fin sommar, säger Annika Setterquist.

Statistik på Skolverkets sida

Den nu framtagna preliminära statistiken finns förstås ännu inte på Skolverkets sida, men statistik från tidigare år kan kollas in här.

Text: Henrik Schmidt

Saknar du något på denna sida?