Nynäshamns kommun säljer Alkärrsplans Utvecklings AB till stadsutvecklare och lokala entreprenörer

Sjukhusbyggnaden och den tillhörande parkeringen på Alkärrsplan säljs till stadsutvecklare och lokala entreprenörer. Syftet med försäljningen är att skynda på utvecklingen och göra centrumområdet mer attraktivt för såväl kommuninvånare som besökare. På torsdagen beslutade kommunfullmäktige att sälja hela aktieinnehavet i Alkärrsplans Utvecklings AB.

Den gamla sjukhusbyggnaden och parkeringen på Alkärrsplan ägs sedan 2020 till 100 procent av Nynäshamns kommun genom bolaget Alkärrsplan Utvecklings AB. Nu säljer kommunen hela aktieinnehavet i bolaget till Alkärrsplans intressenter AB, en koncern bestående av P&E Fastigheter, Stadsutvecklarna och de lokala fastighetsägarna Irenmark och Forsman, med det gemensamma förvaltningsbolaget Nynäshamns Centrum Förvaltning AB.

– Äntligen kommer vi i mål med att komma tillrätta med vad som inleddes med att vi köpte aktiemajoriteten i Alkärrsplan Utvecklings AB från första början. Målet har hela tiden varit att få till en utveckling av stadskärnan efter många års stillestånd. Därför är jag väldigt glad att det är lokala och välkända entreprenörer som redan är etablerade i kommunen som tar över bolaget och därigenom den fortsatta utvecklingen av området med attraktiva bostäder och handelsytor, säger Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande.

Har potential

Beslutet om att sälja bolaget och därmed också sjukhusbyggnaden och parkeringen har fattats av en majoritet i kommunfullmäktige.

– Vi ser möjligheten att förändra en grå klump mitt i staden till ett levandegörande centrum. Med nya lokala ägare av fastigheten och marken runt sjukhuset skapas möjligheter att skapa en plats för omsorg, vård, utbildning och kommunalservice, säger Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition.

Han tycker att det finns en stor potential för området som ingår i fastigheten som nu säljs och säger att flera anpassade bostäder med handel och kontor är precis det som behövs för att knyta ihop Nynäshamns centrala delar.

– En politisk blocköverskridande överenskommelse resulterade i en god affär för kommuninvånaren och det lokala näringslivet. Det är bra för Nynäshamns kommun, säger Patrik Isestad.

Bidra till utvecklingen

De nya ägarna berättar att deras avsikt med fastighetsköpet är att bidra till utvecklingen av centrala Nynäshamn och göra staden mer attraktiv som mötesplats.

– Vår avsikt är att utveckla platsen till en stark lokal mötesplats för kommunens invånare och aktörer, genom att bygga nya bostäder och verksamhetsytor och fortsätta utveckla sjukhusbyggnaden. Vi, som lokala fastighetsägare och förvaltare, vill fortsätta utveckla och stärka Nynäshamns centrum, säger Camilla Irenmark, VD Nynäshamns Centrum Förvaltning AB.

Harry Bouveng säger att de nya ägarnas idéer är helt i enlighet med kommunens planer och menar att det faktum att fastigheten nu säljs innebär att kommunen kan fokusera på det den är bäst på.

– Som kommun kan vi nu lägga vårt fokus på att fortsätta utveckla den kommunala servicen så att den blir ännu bättre. Samtidigt kan de nya lokala aktörerna göra det de är bäst på, det vill säga att utveckla fastigheter. Tillsammans bidrar det här till en positiv utveckling som kommer hela kommunen till gagn, säger han.

Säljer hela aktieinnehavet

På torsdagen kunde kommunfullmäktige slutligen fatta beslut om att sälja aktieinnehavet och därmed godkänna köpeavtalet. Diskussioner kring en möjlig försäljning har pågått under nästan ett års tid där två oberoende värderingar och en noggrann analys av vad en försäljning kan innebära för kommunen ligger som grund för beslutet. Affären sker som en bolagsföräljning av aktieinnehavet i Alkärrsplans Utvecklings AB till ett underliggande fastighetsvärde om 175 miljoner kronor. En tilläggsköpeskilling tillkommer efter att marken på Alkärrsplan blivit planlagd och bygglov beviljats för bostäder och handel. I nuläget finns förslag om att bygga mellan 150-200 lägenheter med handel i bottenplan.

De befintliga kontrakt som hyresgästerna i sjukhusets lokaler idag har med Alkärrsplans Utvecklings AB tas över av de nya ägarna från tillträdesdagen då de följer med i affären. De nya ägarna kommer att tillträda i januari 2023.

Kontaktuppgifter

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande
08 520 681 93, harry.bouveng@nynashamn.se

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition
08 520 680 60, patrik.isestad@nynashamn.se

Camilla Irenmark, köpare
0704 029 889, camilla.irenmark@ncfab.se

Kontakt

Andreas Hagelin

presskommunikatör
08-520 680 07
andreas.hagelin@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?