Stor vägskylt

Äntligen, nu har detaljplanen vid Kalvö industriområde vunnit laga kraft

Den nya detaljplanen för Kalvö industriområde är nu beslutad, det innebär att kommunen kan annonsera ny verksamhetsmark och ge befintliga tomter ökad byggrätt och användning. Angeläget och viktigt för Nynäshamns kommun att till intressenter kunna erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar.

Inom den nya detaljplanen för Kalvö industriområde tillkommer nu kvartersmark, detaljplanerad för industrier och verksamheter, på drygt 70 000 kvadratmeter. Där kommer det finnas möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användning och nyttjande av fastigheterna.

­– Verkligen härligt att vi nu med säkerhet kommer kunna erbjuda ytterligare attraktiv industrimark i Nynäshamns kommun och att förutsättningarna för befintliga fastighetsägare blir bättre. Vi har även nyss avslutat ett första anbudsförfarande av verksamhetsmark i Vansta. Nu ser vi fram mot kommande försäljningar även på Kalvö, säger Adam Rudin områdesansvarig för industrimark.

Kommunens utbyggnadsplaner – ett rejält lyft!

Den nya detaljplanen innebär också att en omfattande om- och utbyggnad av Kalvö industriområdes gatuutrymme påbörjas. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare samt bättre för miljön. Bland annat tillkommer:

  • Ny gång- och cykelbana
  • Ny belysning
  • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten

– Nu projekterar vi det som ska byggas ut, sen ska vi säkra nödvändiga tillstånd och upphandla en entreprenör. Vi hoppas att anläggningsarbetet ska kunna komma igång efter årsskiftet, förklarar Adam Rudin.

Start försäljning – anmäl intresse

Ingen annonsering kommer att ske innan sommaren men alla som gjort en intresseanmälan för industri- och verksamhetsmark på kommunens webbplats kommer att få information om förutsättningar och upplägg inför försäljning.

– Till en början kommer vi fokusera på det arbete som behöver vara på plats innan företag kan tillträda den nya marken, jag syftar då främst på kommunens utbyggnad och ansökningar till lantmäteriet för avstyckningar och regleringar av fastigheter, avslutar Adam Rudin.

Här kan du läsa mer om Kalvö industriområde.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om projektet Kalvö industriområde, kontaktar du, Adam Rudin, 08-520 682 30, adam.rudin@nynashamn.se , och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.