Kvinna gul väst som håller i en megafon.

En frivillig resursgrupp kallas in för att hjälpa till med evakueringar, att sprida information, olika administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter om till exempel att dela ut nödvatten eller vara ett medmänskligt stöd.

Nynäshamns kommun söker frivilliga till nystartad resursgrupp

Tänk dig att något allvarligt händer, en stor brand eller kanske en översvämning. I sådana lägen är kommunen nästan alltid beroende av frivilliga som kan och vill hjälpa till. Därför söker nu Nynäshamns kommun efter personer som vill ingå i kommunens frivilliga resursgrupp.

En frivillig resursgrupp (FRG) är en viktig resurs för kommunen att använda vid en kris eller extraordinär händelse. Till exempel kan gruppen kallas in för att hjälpa till med evakueringar, att sprida information, olika administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter om till exempel att dela ut nödvatten eller vara ett medmänskligt stöd.

– När en allvarlig händelse drabbar stora delar eller hela kommunen är vår roll som kommun att i första hand bedriva vår ordinarie verksamhet så långt det är möjligt. Då kan FRG kallas in för att hjälpa oss att förstärka vår förmåga att klara detta, säger Madeleine Lundgren, säkerhetssamordnare på Nynäshamns kommun.

I dagsläget finns ingen FRG i Nynäshamns kommun men Madeleine Lundgren berättar att kommunens ambition är att kunna starta en grupp under året.

– Vår organisation kan hantera mycket i vår befintliga verksamhet. Men vi ser ändå ett behov av att ha en sådan grupp knuten till kommunen. Gruppen kommer vara ett viktigt tillskott i kommunens krisberedskap, säger hon.

Under hösten är hennes förhoppning att med hjälp av Civilförsvarsförbundet kunna rekrytera och utbilda medlemmar till det som ska utgöra Nynäshamns frivilliga resursgrupp.

Vem passar att vara med i en frivillig resursgrupp?

– Vi ser helst att du är över tjugo år och gärna att du är flexibel, har god lokalkännedom, är stresstålig och har förmåga att förmedla och ta emot information, säger Madeleine Lundgren.

Ett villkor för att bli medlem i kommunens FRG är att du är medlem i en frivillig försvarsorganisation. För att bli medlem i behöver du även genomgå en utbildning där du får lära dig mer om svensk krisberedskap men också mycket praktiskt så som hjärt- och lungräddning och första hjälpen.

Vill du bli medlem?

Om du har ett intresse för civilt försvar och vill hjälpa till vid en kris eller extraordinär händelse kan du vara den vi letar efter. Den 16 augusti bjuder kommunen in till informationsmöte och utbildning. Du kan anmäla ditt intresse nedan så återkommer vi med mer information om mötet till dig. Vi behöver dig!

Så behandlas dina personuppgifter

I och med att du lämnar in en intresseanmälan kommer de personuppgifter om dig som du lämnar behandlas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen. Behandlingen sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas.

Uppgifterna behandlas för att kunna skicka information om informationsträffar och utbildningstillfällen gällande frivilliga resursgruppen (FRG). Uppgifterna kommer hanteras av kommunstyrelsens kansliavdelning och kan komma att delas med kommunens avtalade FRG-ansvariga.

Kommunstyrelsen har ett dataskyddsombud. Du kontaktar dataskyddsombudet via telefon 08-520 684 55 och e-post dataskyddsombud@nynashamn.se

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunstyrelsen. Skicka din begäran om registerutdrag till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Om du angivit en mail, kommer du att få en bekräftelse på din intresseanmälan via mail. Om du inte ser din bekräftelse, kolla i skräpposten.

Kontakt

Madeleine Lundgren

Säkerhetssamordnare
08-520 681 15
madeleine.lundgren@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?