Porträttbild av Payam Darabi

”Det ger mig ro i själen att jag kan hjälpa de människorna på det bästa sätt jag kan”

Payam Darabi arbetar inom hemtjänsten i Nynäshamn. Nu utbildar han sig på arbetstid till undersköterska, genom satsningen Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, genom att ge personalen möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Vi möter Payam Darabi som arbetar inom hemtjänsten och nu utbildar sig till undersköterska.

– För mig betyder det mycket att få denna möjlighet. Jag får bredda mina kunskaper som i sin tur gör att de äldre verkligen får den vård de behöver och förtjänar. Jag får vidareutbilda mig samtidigt som jag arbetar, och därmed kan använda de kunskaperna direkt i verkligheten, säger Payam.

Utbildningen är förlagd på Campus Nynäshamn.

– Den här utbildningen höjer både statusen och stoltheten hos de studerande, säger Susanne Molnár, lärare och utbildningsansvarig. Det är en gåva att få följa de studerande och se deras utveckling.

Med bakgrund som bland annat högskoleadjunkt på Sophiahemmet har Susanne arbetat med både sjuksköterskor och läkare, men menar att undersköterskorna är närmast brukarna och verkligen bland de viktigaste att utbilda.

– Det fina med det här är att vi är så nära verksamheterna. Jag besöker verksamheterna och jag har kontakt med deras handledare varenda vecka. Samarbetet mellan teori och det kliniska fältet är unikt, och vi ser direkta resultat i det dagliga arbetet. Fantastiskt glädjande, säger Susanne.

Att stärka äldreomsorgen är en prioriterad fråga för regeringen. Gabriella Rodling, avdelningschef för äldreomsorgen på socialförvaltningen i Nynäshamn, bekräftar att satsning på kompetensstärkande insatser för medarbetare höjer kvaliteten. Både de äldre och deras anhöriga ska känna en ökad trygghet i att alla bär på rätt kunskaper.

Payam Darabi var fibertekniker och trodde att hans framtid var inom IT. Han har provat på olika jobb, men flera gånger kommit tillbaka till just vård och omsorg. Nu har han arbetat i hemtjänsten i fyra år.

– Det ger mig ro i själen att kunna ta hand om de människor som behöver hjälpen som mest, och de får de genom att personer med rätt kunskaper möter dem inom både hemtjänst och sjukvård.

Payam Darabi
Bor i Nynäshamn tillsammans med fru och son.
Att bo i Nynäshamn: ”Trivs så bra, främst för närheten till naturlivet och fiske”.
Det bästa med att arbeta inom hemtjänsten: ”Att kunna förgylla de äldres vardag”.
Om Äldreomsorgslyftet: ”Kunskap är bland det viktigaste vi har”

Saknar du något på denna sida?