Flera tyckte till i medborgardialog på Ösmo marknad

Under Ösmo marknad var kommun, polis och räddningstjänst på plats för att höra vad medborgare tyckte om tryggheten i Nynäshamns kommun. Över 60 personer svarade på frågor och nu har svaren sammanställts.

Det har gått drygt en månad sedan Ösmo marknad arrangerades. Representanter från Nynäshamns kommun, Polisen Haninge/Nynäshamn och Södertörns brandförsvarsförbund var på plats för höra vad medborgare ansåg om tryggheten i kommunen. Sammanlagt samlades 63 svar in.

– Det är verkligen jätteroligt att så många tog sig tiden och pratade med oss. Också roligt att se att det var en sådan stor spridning i åldrar på de som svarade, från 12 till 83 år. Alla synpunkter är viktiga i vårt fortsatta brottsförebyggande arbete, säger Milan Vladusic, säkerhetschef.

Problem med otrygghet

Resultaten från undersökningen visar att medborgare i Nynäshamns kommun upplever problem som skapar otrygghet i form av klotter, bilbränder, vandalisering och ungdomsgäng som bråkar. Hälften av de som svarade att de brukar resa kollektivt svarade att de känner sig otrygga att resa med kollektivtrafiken på kvällar och nätter.

– Sammanställningen av undersökningen bekräftar den problembild vi har och som vi redan arbetar för att motverka tillsammans med bland annat polis och räddningstjänst, säger Milan Vladusic.

Utsättningsmöten bra kontaktväg

Han berättar att kommunen nu kommer fortsätta att arbeta brottsförebyggande tillsammans med de aktörer som samverkar med Nynäshamns kommun. Ett bra exempel på hur kommunen arbetar brottsförebyggande menar Milan Vladusic är genom att kalla till regelbundna utsättningsmöten.

– På utsättningsmötena träffas olika aktörer som rör sig mycket ute i kommunen. Bland andra polis, räddningstjänst och väktare. Mötena leds av kommunens fältassistenter. Tillsammans delar aktörerna sina lägesbilder för att vi ska kunna göra riktade och trygghetsskapande insatser tillsammans, säger Milan Vladusic.

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?