12 jul 2022

Dialogmöte om Fållnäsviken

Vattenmiljön i Fållnäsviken är inte så bra som den skulle kunna vara, bland annat är viken påverkad av övergödning. Därför har Nynäshamns kommun påbörjat ett arbete med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram. Nu bjuder vi in till ett dialogmöte för att informera om projektet och tillvarata lokal kännedom om platsen.

Särskild inbjudan har skickats

En särskild inbjudan har skickats till bland annat stora markägare, samfälligheter och föreningar i området. Du som vill komma till dialogmötet men inte har fått en inbjudan kan kontakta Julia Nordström på Nynäshamns kommun. Anmäl dig senast den 1 september!

Om dialogmötet

Under mötet ger vi en en introduktion till projektet med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Fållnäsviken. Experter från Norconsult berättar kort om hur läget ser ut för viken idag, vilka påverkanskällor som finns och ge goda exempel på olika typer av åtgärder som eventuellt skulle kunna genomföras för att förbättra situationen. Fokus under mötet kommer ligga på dialog om hur vi gemensamt kan arbeta för en bättre miljö i Fållnäsviken och samtidigt förbättra förutsättningar för lantbruket och andra näringar i området.

Dag, tid och plats

Torsdagen den 8 september klockan 18-20 Bondängsvägen 26a 148 60 Stora Vika.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?