12 jul 2022

Nya boenderegler för flyktingar från Ukraina

Sedan den 1 juli gäller ett nytt regelverk som innebär att kommunerna tar över ansvaret från Migrationsverket att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Nynäshamns kommun har blivit anvisad att ta emot 37 personer under året. Ukrainska medborgare som redan bor i kommunen men behöver stöd att hitta en mer långsiktig boendelösning ska kontakta Migrationsverket.

Det nya regelverket gäller för de ukrainska medborgare som sökt och beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Det innebär att kommunerna ska erbjuda samhällsservice så som barnomsorg och skolplatser förutom boendeplatser. Under våren har kommunerna och Migrationsverket förhandlat om hur fördelningstalen ska se ut. Nynäshamns kommun har fått i uppdrag att ta emot 37 personer. Det handlar i första hand om personer som inte kan lösa sin boendesituation på egen hand.

Migrationsverket anvisar kommunerna

Ukrainare som ordnat med eget boende berörs inte av regeländringen. De som behöver hjälp att hitta en mer långsiktig boendelösning ska besöka Migrationsverkets kontor på Pyramidvägen 2A i Solna. De personer som har en anknytning till Nynäshamns kommun, till exempel om det finns barn i familjen som går i skola eller förskola här, ska de säga det i sin kontakt med Migrationsverket som då kan försöka anvisa personen hit för att undvika onödiga flyttar.

Från det att Migrationsverket anvisar en person har kommunen fyra veckor på sig att förbereda och ställa i ordning en boendeplats. I skrivande stund har Nynäshamns kommun inte tagit emot någon anvisning.

Om nya boenderegler för flyktingar

Syftet med de nya reglerna är att uppnå en jämnare fördelning av skyddsbehövande över landets kommuner. Fördelningstalet tar hänsyn till kommunens invånartal, arbetsmarknad, totala mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Läs Migrationsverkets information

Nynäshamns kommuns information med anledning av kriget i Ukraina

Saknar du något på denna sida?