Valet är över – vad händer nu?

Igår, söndag 11 september, var det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Men innan något valresultat kan fastställas ska rösterna kontrollräknas minst två gånger. Vid varje tillfälle kontrolleras rösterna flera gånger.

Efter att vallokalerna stängde klockan 20 på söndagskvällen öppnade röstmottagarna valurnorna för att räkna alla röster en första gång. När alla vallokaler över hela landet rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten preliminära mandatfördelningar, det vill säga hur platserna i riksdag, region- och kommunfullmäktige fördelas efter valresultatet.

Uppsamlingsräkning på onsdag

Nu på onsdag, den 14 september, görs ytterligare en räkning en så kallad uppsamlingsräkning, även kallad onsdagsräkning. Då räknas bland annat de förtidsröster som kommit in för sent och inte hann räknas på valnatten och brevröster från utlandet. Även förtidsröster och röster som underkänts i rösträkningen i vallokalen behandlas.Räkningen av röster är offentlig. Uppsamlingsräkningen börjar klockan 09:30 i Folkets hus Nynäshamn, lokal Sundet.

Länsstyrelsen räknar rösterna

När räkningen är genomförd fastställs ett så kallat preliminärt resultat. Rösterna skickas sedan vidare till Länsstyrelsen där de räknas ännu en gång. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Valmyndigheten fastställer ett slutligt valresultat till Riksdagen ungefär en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer valresultatet i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

På valmyndighetens hemsida finns mer information om hur rösträkningen går till.

Från vallokal till valresultat

Se Valmyndighetens film som förklarar hur rösträkningen går till.

Saknar du något på denna sida?