Hjärtstartare i Stora Vika

Nu finns en hjärtstartare placerad på Marstavägen i Stora Vika. Totalt finns ett 30-tal hjärtstartare i Nynäshamns kommun.

Hjärtstartare kan rädda liv och kan vara helt avgörande för om en person som drabbats av ett hjärtstopp klarar sig. I Nynäshamns kommun finns ett 30-tal hjärtstartare, också kallade defilibratorer, utspridda runt om i kommunen. Nu finns också en hjärtstartare placerad på Marstavägen 8A.

Kommunen ansvarar inte för alla

Den senast tillkomna hjärtstartaren har kommit på plats genom ett samarbete mellan kommunen och Nynäshamnsbostäder. Men kommunen ansvarar inte för alla hjärtstartare i kommunen då egentligen vem som helst kan bekosta och sätta upp en sådan. På hjärtstartarregistret.se går det enkelt att söka fram var närmsta hjärtstartare finns. Där finns också adress och eventuella öppettider angivna om hjärtstartaren är placerad inomhus i en lokal som inte är öppen dygnet runt.

Vid en nödsituation får alla använda

Alla får använda hjärtstartaren om det skulle behövas för att rädda liv men Hjärt- och lungräddningsrådet rekommenderar att du går en kurs i hjärt och lung-räddning för att kunna använda hjärtstartaren effektivt och snabbt. Vid ett misstänkt hjärtstopp ska du alltid larma 112.

Saknar du något på denna sida?