Så röstade nynäshamnarna i valet 2022

Nu är alla kommuninvånares röster räknade och inrapporterade till valmyndigheten. Igår, onsdag 14 september, räknades sent inkomna förtidsröster och brevröster.

Så röstade Nynäshamns kommuninvånare i valet till kommunfullmäktige

Så röstade Nynäshamns kommuninvånare i regionvalet

Så röstade Nynäshamns kommuninvånare i riksdagsvalet

Valdeltagandet sjönk

Vid valet 2018 var det 82% av alla röstberättigade kommuninvånare som röstade i kommunvalet. I år visar preliminära siffror på ett valdeltagande på 77% vilket alltså är en minskning med fem procent.

Vad händer nu?

Efter att kommunen räknat alla röster tar det upp till två veckor innan Länsstyrelsen presenterar ett slutligt resultat. När resultatet är fastställt kan också en slutlig mandatfördelning göras, det vill säga hur platserna i kommunfullmäktige ska fördelas efter valresultatet.

Här är några andra datum att hålla koll på:

13 oktober: Kommunfullmäktiges sista sammanträde för mandatperioden.

27 oktober: Nya kommunfullmäktige tillträder för första gången för val av ordförande, första och andre vice ordförande samt kommunstyrelse.

17 november: Den nyvalda kommunstyrelsen tillträder för första gången.

8 december: Kommunfullmäktige väljer ledamöter till nämnderna.

1 januari 2023: De nya nämnderna tillträder

Vad händer om inte det finns något nytt styre på plats tills att det det nyvalda kommunfullmäktige samlas första gången?

Om en styrande koalition inte är på plats innan den nya kommunstyrelsen ska väljas i kommunfullmäktige är den nu sittande kommunstyrelsen kvar fram till att ett nytt styre i Nynäshamns kommun kan tillträda.

Saknar du något på denna sida?