07 nov 2022
Många målade glaslyktor i mörker

En hel veckas fokus på barnkonventionen

I år kommer förskolorna i Nynäshamns kommun att göra en extra stor satsning för att uppmärksamma barnkonventionen. Under en hel vecka sätts extra fokus på att göra barnens röster hörda i samhället, med den uppskattade ljusmanifestationen som avslutning.

17 november klockan 16-19 kommer mängder av ljuslyktor åter att lysa upp Stadshusplatsen (Banantorget) i Nynäshamn. I år kommer de av förskolebarn målade lyktorna att skimra i olika blå nyanser, med anspelning på vattnet och att Nynäshamn är en skärgårdskommun.

Workshops i pop up-form

Men innan ljusmanifestationen kommer högtidlighållandet av FN:s barnkonvention redan att ha hunnit uppmärksammas en vecka runtom i vår kommun.

– Ja, vi kommer att ha workshops i pop up-form i Sorunda, Ösmo, Stora Vika, Segersäng och Nynäshamn. Detta för att synliggöra hur pedagoger och barn arbetar projekterande genom att undersöka, gestalta och uttrycka sina tankar på många olika sätt, säger Karin Tuorda som är utvecklingsstrateg för förskoleverksamheten.

Runtom i kommunen

Platserna och tiderna då alla hälsas välkomna att ta del av barns och personals arbete är följande:

  • Sorunda, torsdag 10 november klockan 9.30-15.00. Vid blivande Gläntans förskola, Carl Bondes väg i Sunnerby.
  • Ösmo centrum, fredag 11 november klockan 9.30-15.00.
  • Segersäng, måndag 14 november klockan 9.30-15.00. I anslutning till Segersängs förskola.
  • Nynäshamn, Stadsparken, tisdag 15 november klockan 9.30-15.00.
  • Stora Vika, onsdag 16 november klockan 9.30-11.30. I anslutning till Vika förskola.
  • Nynäshamn, Stadshusplatsen (Banantorget), torsdag 17 november klockan 9.30-15.00.

Dessutom kommer dokumentation av projekt från olika förskolor att finnas uppsatt på olika platser under veckan 10-17 november, exempelvis på våra bibliotek i Nynäshamn, Sorunda och Ösmo samt i skyltfönster runt om i Nynäshamns kommun.

– Vi vill på detta sätt väcka nyfikenhet kring hur förskolorna i Nynäshamn arbetar med projekterande som undervisningsform utifrån barnkonventionen, hållbar utveckling och med att göra barnens röster hörda i samhället, säger Karin Tuorda.

Torsdag-torsdag

Barnkonventionens födelsedag är 20 november, men då det är en söndag i år har förskolorna i Nynäshamns kommun valt att hålla sin veckolånga manifestation torsdag till torsdag då verksamheterna är i gång.