Bättre arbetsklimat – för tredje mätningen i rad

Medarbetarna i Nynäshamns kommun trivs på jobbet och är nöjda med sin arbetsgivare. Det visar resultaten i årets medarbetarundersökning som är den tredje undersökningen i rad som pekar på en fortsatt positiv utveckling.

Medarbetarundersökningen genomförs varje år och används för att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Nynäshamns kommun. Resultatet av medarbetarundersökningens mäts i olika index, bland annat hållbart medarbetarengagemang (HME) och nöjd medarbetarindex (NMI). På den kommunövergripande nivån visar alltså resultaten i årets medarbetarundersökning ett fortsatt förbättrat resultat. Jämfört med förra årets mätning har HME-indexet ökat från 78,4 till 79,5. Även indexet nöjd medarbetar index (NMI) ökar från 65,2 till 67,4.

– Det är fantastiskt roligt att se att den positiva trenden håller i sig. Det här är ett kvitto på att vi trivs på jobbet, med varandra och med det samhällsviktiga uppdrag vi har tillsammans, säger Petra Kålbäck, tillförordnad kommundirektör.

Områden med låga resultat

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att få en samlad bild av läget på kommunens arbetsplatser och ger en tydlig inriktning i vilka frågor kommunen måste jobba vidare med för att bli bättre. Även om det mesta i årets medarbetarundersökning pekar på en positiv utveckling finns några områden som har lägre resultat. Det handlar bland annat om arbetsbelastning och möjligheten till återhämtning under arbetsdagen.

– Det här var förbättringsområden som pekades ut redan i förra årets mätning och det är naturligtvis inte bra att det återkommer även i denna mätning. Vi har genomgått ytterligare ett tufft år med flera prövningar som till exempel kriget i Ukraina och covid-19-pandemin vilket så klart har påverkat arbetsbelastningen i många av våra verksamheter. Det är tydligt utpekade områden som vi måste fokusera våra krafter kring, säger Petra Kålbäck.

Gröndalsskolan ökade mest

En av de arbetsplatser där resultaten ökat allra mest är högstadiet på Gröndalsskolan. Där har resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME), ökat från 76,5 till 80,4. Marie Johansson, rektor på Gröndalsskolan, tror att skolans långsiktiga arbete med att tydliggöra roller och förväntningar på arbetsplatsen kan ha bidragit till resultaten.

– Med tydliga roller och uppdrag blir det lättare för våra medarbetare att utföra sitt arbete. Det har bidragit till att vi har en positiv stämning på arbetsplatsen där vi har en konstruktiv dialog med varandra och vågar ta upp sådant som behöver diskuteras innan de blir faktiska problem.

Kontakt

Petra Kålbäck

tf kommundirektör och utvecklingschef
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se