Förtroendevald politiker återtar sin avsägelse

På torsdagen stod det klart att en tidigare förtroendevald politiker för Sverigedemokraterna återtar sin avsägelse för sina politiska uppdrag. Då den förtroendevalda valt att lämna partiet kommer personen att agera som partilös.

Den förtroendevalda politikern lämnade in en avsägelse för samtliga uppdrag den 28 oktober i år men väljer alltså nu att ångra sin avsägelse i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kan en politiker återta sina politiska uppdrag?

När en förtroendevald väljer att avsäga sig sina politiska uppdrag ska kommunfullmäktige enligt kommunallagens fjärde kapitel, sjätte paragraf besluta om dennes entledigande och därefter välja en ersättare. Men innan kommunfullmäktige formellt har entledigat ledamoten som önskar avgå har hen rätt att ångra sin avsägelse.

I det här fallet skulle ledamotens avsägelse ha behandlats på kvällens kommunfullmäktige.