10 nov 2022

Marcus Svinhufvud är ny ordförande i kommunstyrelsen

Sedan den 1 november är Marcus Svinhufvud (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och kommunalråd i Nynäshamns kommun. Han har tidigare varit ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

– Det ska bli spännande att ta sig an det här uppdraget, säger han.

Efter att ha suttit som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden den gångna mandatperioden har han varit med och tagit flera viktiga beslut för Nynäshamns utveckling inom skolområdet, bland annat var han med och beslutade att bygga en ny lågstadiebyggnad vid Gröndalsskolan. När han sedan i tisdags förra veckan är ordförande för kommunstyrelsen är det helt andra frågor som hamnar på hans bord.

– Kommunstyrelsen hanterar både större och bredare frågor som spänner över flera områden. I uppdraget kommer det också att ingå att representera kommunen på ett annat sätt än vad jag gjort som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det känns både roligt och spännande, säger Marcus Svinhufvud.

När han ser tillbaka på den gångna mandatperioden konstaterar han att Alliansen i Nynäshamn hunnit med en hel del som varit positivt för kommunens utveckling.

– Det är förstås många frågor som är kvar för oss att lösa. Men jag har en positiv känsla av att vi kommer lyckas.