18 nov 2022
Porträtt av Joakim, Anna och Hannes

Joakim Lindström och Hannes Åström arbetar en av kommunens dagliga verksamheter. Anna Hjulström är gruppchef.

Deltagarna på daglig verksamhet är julens verkliga hjältar

Outröttligt och året om pågår arbetet med insamlingen till Julens Hjältar. Pengarna går sedan oavkortat till matkassar som delas ut i juletid till ekonomiskt utsatta. Det hela började med en insamling till Musikhjälpen.

Värmen och glädjen är påtaglig när Joakim Lindström och Hannes Åström som arbetar på en av kommunens dagliga verksamheter tar emot oss. Med stort engagemang berättar de om den pågående insamlingen. Med är även Anna Hjulström, gruppchef inom daglig verksamhet som instämmer stolt.

– Det är roligt att göra det här tillsammans, säger Hannes, medan han plockar upp julens alla dekorationer ur en låda.

För fjärde året arbetar de med olika aktiviteter för att samla in pengar under namnet Julens Hjältar. Pengarna används till att leverera matkassar till ekonomiskt utsatta som bor i kommunen. Varje år har det kommit in runt hundra ansökningar. I år uppskattar de att ansökningarna kommer bli fler, bland annat med anledning av höjda mat- och elpriser.

Hur kom idén till?
– 2018 hade Musikhjälpen temat ”Alla har rätt att funka olika” med fokus på barn och unga med funktionsnedsättningar. Jag fick vara med i glasburen på torget i Lund och berätta om vår insamling till Musikhjälpen, berättar Joakim. Då föddes idén om att vi ville göra något lokalt i Nynäshamn. Idén blev ett frö som växte till att bli ”Julens Hjältar”, ett initiativ som numera är välkänt bland många nynäshamnare. Under året har de olika dagliga verksamheterna samarbetat och bidragit till insamlingen på olika sätt. Bland annat har de bakat och sålt fikabröd, arrangerat loppisar, samlat in pant och sålt biljetter till en egen uppsatt teaterföreställning.

– Som deltagare på daglig verksamhet får man ofta hjälp, som att sköta vardagliga rutiner och sysslor. Det här blir istället deras chans att hjälpa andra och känna sig behövd, säger Anna Hjulström. Det märks att Anna är en involverad chef och hon berättar varmt om hur alla samarbetar mot samma mål.

– Alla är eniga om att stressen sista veckorna innan jul är värt varenda minut. Glädjen man får se i familjernas ögon när vi delar ut julkassarna, det är hela belöningen, säger Anna.

Juldekorationer i kartong

Hur går det till?

Familjer i utsatt ekonomisk situation kan ansöka om att få en kasse julmat. Ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens kontaktcenter, på församlingshemmen i kommunen, på barnavårdscentralen (BVC) och mödravården. Sista ansökningsdatum är 1 december. Matkassarna delas ut vecka 51.