11 jan 2023

Inskrivning i förskoleklass

Senast i slutet av januari beräknas blankett för inskrivning i förskoleklass ha nått vårdnadshavare till barn födda 2017, vilka i höst börjar grundskolan.

Blanketten kommer per post och ska sedan sändas åter till grundplacerande skola (framgår på blanketten) senast 28 februari.

Endast barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun får en grundplacering i Nynäshamns kommuns grundskolor.

Gäller ej till fristående skola

Blanketten avser kommunala grundskolor. Vid ansökan till fristående (privat) skola görs sådan på det sätt som anges av den skolan.

Om ni inte har fått någon blankett när det har blivit februari månad ska kontakt tas med närmaste skola eller så går det att mejla om det till barn- och utbildningsnämnden: barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Beslut om vilken skola eleven får plats i kommer vårdnadshavare att få senast 15 april.

Separat ansökan till fritids

För de barn som ska börja förskoleklass och även önskar placering i fritidshem behövs numera en separat fritidsansökan göras via e-tjänsten IST eller via skolexpedition.
Vid eventuella frågor kan aktuell skolexpedition kontaktas.

Här kan ni läsa mer om kriterierna för skolplacering och önskemål om att välja skola.