12 jan 2023

Öppet för att ansöka om stipendium och nominera till priser

Nu är det dags att ansöka om stipendium och likaså att nominera möjliga mottagare av kommunens årliga priser.

På stipendieområdet finns möjlighet att få kulturstipendium respektive idrotts- och fritidsstipendium. Gällande priser går det att nominera lämpliga mottagare till kultur-, ledar- och föreningspris.

Välkomna med ansökningar och nomineringar fram till 19 februari.