Nya ägarna av sjukhuset tar över

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att fastigheten där sjukhusbyggnaden och den tillhörande parkeringen på Alkärrsplan ingår skulle säljas till fastighetsutvecklarna och de lokala entreprenörerna Alkärrsplans intressenter AB. Nu sker tillträdet för de nya ägarna.

Med kommunfullmäktiges beslut att sälja aktieinnehavet i bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB hoppas kommunen kunna påskynda utvecklingen av och göra Nynäshamns centrum mer attraktivt för kommuninvånare och besökare.

– Som kommun är inte vårt uppdrag att utveckla kommersiella fastigheter. Därför är jag glad att vi kunde få till den här försäljningen och att det är lokala aktörer som tar över och driver på utvecklingen. Jag ser fram emot att vi nu tillsammans med de nya fastighetsägarna och boende i Nynäshamns centrum kan utveckla området runt Alkärrsplan på ett positivt sätt, säger Marcus Svinhufuvd (M), kommunstyrelsens ordförande.

Parkeringen kvar ett tag till

De nya ägarna av fastigheten, Alkärrsplans intressenter AB, är en koncern bestående av P&E Fastigheter, Stadsutvecklarna och de lokala fastighetsägarna Irenmark och Forsman som tillsammans har det gemensamma förvaltningsbolaget Nynäshamns Centrum Förvaltning AB.

– En utveckling av fastigheten Nornan 32 inklusive den före detta sjukhusbyggnaden och Alkärrsplan med bostäder, mer service och tilltalande arkitektur, kommer innebära stor skillnad för Nynäshamns centrums potential och attraktion och för Nynäshamns kommuns självbild i stort, säger Camilla Irenmark, VD Nynäshamns Centrum Förvaltning AB.

I samband med försäljningen har de nya ägarna också skrivit under ett intentionsavtal med kommunen som innebär att de inom sex månader ska ha lämnat in en ansökan om planbesked för en utveckling av fastigheten. När faktisk bebyggelse eller förändring av området sen kan påbörjas och genomföras är ännu för tidigt att säga. Kommunen kommer under en tid fortsätta att ansvara för driften av parkeringen på Alkärrsplan. Samtidigt arbetar kommunen vidare med att hitta en mer långsiktig parkeringslösning i centrala Nynäshamn.

Hyresavtal gäller fortsatt

För de hyresgäster som hyr lokaler i före detta sjukhusbyggnaden fortsätter verksamheterna som vanligt med befintliga hyreskontrakt. Med en ny ägare blir det också ny förvaltningsorganisation för drift och skötsel av huset och området. Det initiala priset för affären är 175 miljoner kronor. Det totala försäljningspriset fastställs senare då det är beroende av antal möjliga kvadratmeter bostäder och handel som kan byggas.