Illustrationsbild av exteriör

Illustrationsbild från Vardaga

Nytt äldreboende byggs i Nynäshamn

Ett nytt vård- och omsorgsboende med 50 platser ska byggas i centrala Nynäshamn. Inflyttning är planerad till våren 2026.

Idag blev det klart med kommunens upphandling av särskilda boendeplatser. Företaget Vardaga Äldreomsorg AB kommer att bygga och sedan bedriva boendet.

– Vi är glada att upphandlingen är i hamn. Nu tryggar vi framtiden för många av våra äldre i kommunen, säger Christina Sönnergren (M), ordförande för socialnämnden. En lång och noggrann process, som initierades av min företrädare Antonella Pirrone, är nu i mål.

Boendet kommer bestå av 50 lägenheter och ska utrustas med modern välfärdsteknik så som digital tillsyn, optiska sensorer och digitala medicinskåp. Ett stort fokus sätts på hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö. För trivsel byggs bland annat byggs vinterträdgård, trädgård, vattendamm med bro, träningsstationer och odlingslådor.

– Vi känner oss trygga med den upphandlade vårdleverantören och att de kommer säkerställa byggnationen och leverera ett boende med den kvalitet vi efterfrågar, berättar Mikael Landberg, avdelningschef på Nynäshamns kommun för Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning. Vi är nöjda och ser fram emot ett långt samarbete.

Det huvudsakliga målet är att säkerställa tillgången av särskilda boendeplatser inom kommunen under 2020-2030-talet.

Placering: Fastighetsbeteckning; Telegrafen 13
Inflytt: Våren 2026, under förutsättning att nödvändiga tillstånd beviljas.

Talesperson: Mikael Landberg, avdelningschef, Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning, mikael.landberg@nynashamn.se

Läs mer om pågående planer och projekt.

Avtalsspärr gäller i alla upphandlingar och den är 10 dagar från tilldelningsbeslutet. Kontrakt skrivs när tiden för överklagande är slut. Preliminära avtalstiden är beräknad till och med år 2037. Kommunen kommer med detta att garantera 50 platser under avtalstiden.