Nynäshamn toppar i årets byggaktörsenkät

En ökning från 36 till 72 i måttet Nöjd Kund Index (NKI). Så nöjda är byggaktörer som varit verksamma i Nynäshamns kommun under de två senaste åren, jämfört med tidigare mätning. Ett resultat som är klart bäst av alla 15 deltagande kommuner.

- Det är såklart ett jättefint betyg! Det ger oss ett kvitto på att de senaste årens utvecklingsarbete har gett effekt. Från kommunens sida har vi blivit bättre på att beskriva förutsättningarna, spridit kunskap om processerna och varit mer lyhörda och transparanta i dialogen med byggaktörerna, säger Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Enkäten kartlägger hur byggaktörerna uppfattar samarbete och kontakt med kommunerna i projektets olika faser; förstudiefas, planeringsfas och genomförandefas. Frågorna handlar om allt från service, kommunikation, samordning och handläggningstid till handlingarnas innehåll och kvalitet. Byggaktörerna har fått betygssätta kommunen på en skala 1–10.

Jenny Linné, förvaltningschef

Bättre service från kommunen

Ett område där kommunen har ökat kraftigt är service från kommunens handläggare, där genomsnittsbetyget hamnar på 8 av 10. Detta kan jämföras med 5.4 av 10 vid föregående mätning.

- Handläggares service utifrån ett synsätt om hela samhällsbyggnadsprocessen är något vi har jobbat mycket med för att förbättra. Det är jätteroligt att våra byggaktörer verkar hålla med om det, säger Jenny Linné, samhällsbyggnadschef.

Ett annat område där kommunen har förbättrat sig är handläggningstiden. Genomgående i enkäten har Nynäshamns kommun ett högre resultat på det området än vid tidigare års mätningar.

- Kommunens medarbetare som har ärendehantering har arbetat intensivt med att skapa nya rutiner och arbetssätt för att få ner handläggningstiden. Det otroliga arbete som de har gjort i sitt förändringsarbete ger nu ett gott resultat vilket indikerar för mig och medarbetarna att vi är på rätt väg. Till våra medarbetare och byggaktörer vill jag tacka för det goda samtal och samarbeten vi har i olika ärenden, säger Maria Gard Günster (C).

Stort tack till alla byggaktörer för ett gott samarbete

Resultatet i enkäten har stor betydelse även för det lokala näringslivet.

- Det är jätteroligt att de byggaktörer som varit i kontakt med oss är så nöjda. En snabbare, tydligare och smidigare process för att bygga och etablera bostäder och företag är positivt för kommunen som helhet och våra invånare, säger Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Vår att göra-lista är lång. Men först ska vi fira!”

Enkäten är webbaserad och skickas ut vartannat år till byggaktörer som varit verksamma och haft projekt i respektive kommun. I enkäten har byggaktörerna även haft möjlighet att lämna en kommentar som ett fritextsvar. En av kommentarerna kopplat till genomförandefasen löd:

”... Har aldrig mött en kommun med så hög serviceambition och som dessutom lyckas leverera på sin ambition! Alla kommuner borde se Nynäshamn som en förebild.”

- Vi i organisationen är jätteglada och stolta för de fina orden och enkätens resultat. Vi kommer dock inte att slå av på takten. Vår att göra-lista är precis lika lång som innan. Det vi ska göra nu är att samla ihop oss och analysera resultatet på djupet. Men först ska vi unna oss att fira, avslutar Jenny.

Deltagande kommuner

Enkäten riktades till kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Sigtuna, Tyresö, Linköping och Nynäshamn. Sweco stod för insamling och avrapportering. Respektive kommun stod för kontaktuppgifter till byggaktörer.

Kontakt

Jenny Linné

förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
08-520 682 08
jenny.linne@nynashamn.se