Nu är vi över 30 000 invånare i Nynäshamns kommun

Under förra året ökade antalet kommuninvånare i Nynäshamn med 548 personer. Det innebär att det den 31 december 2022 bodde det 30 043 invånare i kommunen.

– En riktigt rolig nyhet som också blir ett kvitto på att Nynäshamns kommun fortsätter vara en attraktiv kommun, säger Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande.

För andra året i rad ökar antalet invånare i Nynäshamns kommun stort jämfört med tidigare år, visar den officiella statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) som presenteras idag. Under det senaste decenniet har antalet som flyttar till kommunen i snitt ökat med omkring 300 personer per år, men de senaste två åren sticker ut då 684 flyttade in kommunen 2021 och 548 personer år 2022. Det är främst nybyggda bostäder som bidrar till befolkningsökningen i kommunen.

– Det är självklart glädjande att det är fler som ser fördelarna med att bo i en lite mindre kommun men samtidigt har nära till storstaden. Vi ser också att flera byggaktörer är intresserade av att bygga här, något som den senaste byggaktörsenkäten också visar, säger Marcus Svinhufuvd.

En milstolpe

Att vi nu är över 30 000 invånare betyder mycket för kommunen, menar Marcus Svinhufvud.

– Det är såklart lite av en milstolpe. En större befolkning betyder också att vi får ett stabilare skatteläge som gör att vi kan ge våra kommuninvånare ännu bättre kommunal service. Men det ökar också attraktiviteten hos företag och andra aktörer att etablera sig här vilket också är positivt för kommunen.

Vad tror du lockar med att flytta till Nynäshamns kommun?

– Att vi är en mindre skärgårdskommun som både har nära till havet men också nära till en levande landsbygd samtidigt som det inte är långt bort till storstadens utbud. Det skapar en mix som jag tror är svår att hitta någon annanstans, säger Marcus Svinhufvud.

Fler flyttar in än ut

Befolkningsstatistiken visar att det är fler som flyttar in i kommunen än antalet som väljer att lämna den. Under 2022 flyttade 2 408 personer till kommunen och 1 869 personer valde att flytta härifrån. Drygt 1 700 personer av de som flyttade in kommer från andra kommuner inom Stockholms län, 438 personer flyttade in från övriga län och drygt 250 flyttade hit från utlandet. Statistiken visar även att 269 personer föddes i kommunen förra året och 279 personer dog.