8 elever sitter vid bord och skrattar

Vägledande kontakter och ökad konkurrenskraft

Mötet mellan ungdomar och företag är värdefullt på många sätt. Det handlar om tankar inför val av utbildning och framtida yrke. Inte minst kan det också bli en viktig studiemotiverande faktor. Det är även av stor vikt för företagen själva som behöver framtidssäkra tillgången på rätt kompetens.

Att kontakten mellan skola och företag är viktig råder stor samsyn kring. Det kan gälla att ta emot praoelever, erbjuda praktikplatser och sommarjobb etcetera.

En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv¹ pekar på att företagen upplever att skolorna är lätta att samarbeta med, men att många anser att ungdomarna inte har en bra kunskap om näringslivet på orten. Värt att beakta och en av anledningarna till att det nu, tisdag 7 mars, anordnas en minimässa på Nynäshamns gymnasium. En aktivitet för utbyte mellan företagare och elever som i sin förlängning kan leda till arbete och insikt om framtida möjligheter. Även ett tillfälle för näringslivet att i sin tur påverka framtidens gymnasieutbildningar.

– Vi är verkligen glada att hälsa kommunens företagare välkomna till gymnasiet. Vi har redan idag givande samarbeten och det är mycket värdefullt för oss att ytterligare utveckla våra gemensamma beröringspunkter, menar Lena Birkmanis, rektor på Nynäshamns gymnasium.

Samverkan – näringsliv, utbildning, arbets- och praktikplatser

Det råder en stark koppling och samarbete kring alla frågor som berör utbildning, arbets- och praktikplatser i kommunen tillsammans med det lokala näringslivet.

– Vi har goda förutsättningar för att skapa drivkraft för tillväxt och företagsetableringar i vår kommun, säger Antonella Pirrone, ordförande i näringslivs och arbetsmarknadsnämnden. Förutom grundskolor, gymnasium och Campus Nynäshamn med vuxen-, yrkes- och högskoleutbildningar har vi därtill stödet att hitta arbete via Ung i Nynäs och Arbetscentrum. Det sätter stort fokus på vårt samarbete och vår samverkan med näringslivet, vilket är en förutsättning för goda år framåt.

Välkommen att delta!

Vill du som företagare vara med i kommande möten och arrangemang som rör samverkan mellan utbildning och näringsliv? Det kan också vara att erbjuda praktikplatser vara mentor etcetera. Då är du varmt välkommen att kontakta kommunens näringslivsavdelning.