Beslut fattat om landsbygdsberedning

Kommunstyrelsen fattade på torsdagen beslut om att starta en landsbygdsberedning. Den ska ta initiativ till och bereda förslag till kommunstyrelsen i frågor som är kopplade till landsbygden.

– Vi är en storstadsnära landsbygdskommun med förhållandevis stor andel av vår befolkning boende utanför större tätorter. Att vi nu inrättar en landsbygdsberedning är en del i att vi vill jobba för att det ska vara goda möjligheter att leva och verka på landsbygden, säger kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud, M.

Som exempel på uppdrag kan nämnas att ta fram en strategi som ska säkra lokal livsmedelsförsörjning i krissituationer.

Den nya landsbygdsberedningen hör hemma under kommunstyrelsen och kommer att ha sju ledamöter från partier i både majoritet och opposition. Till ordförande föreslås Bengt-Göran Pettersson, KD.